работно време: от 8.30 до 17.00 ч. Регионална картотека на медицинските експертизи гр. Търговище ул. "Цар Освободител" № 33 тел.: 0601/6 41 44 работно време с.

Бойко Борисов поздрави ВМА за 124-тата годишнина от основаването ѝСтруктура Дейност Работно време Вътрешни правила Цели на администрацията Отчети за дейността на РЗИ – Ямбол по години Харта на клиента

работно време: всеки работен ден от 07.30ч. до 12.00ч. от 12.30ч. до 16.00ч. Васка Тодорова: 038/ 606 811: Дирекция „Надзор на заразните болести” Директор Дирекция пл. „Общински” № 2 приемно време:

Кратък преглед на секция "Здравна информация" 26 юни – Световен ден за борба с наркоманиите. Наркотиците са част от цивилизацията, културата и митовете на нашето време.

Физиотерапия и рехабилитация – лечение по Здравна каса с Направление № 3, код 23 за извънболнично настаняване. Извършват се до 20 бр. безплатни процедури.

4/7/2017  · Районна здравноосигурителна каса – София град (СЗОК) увеличава пунктовете, където.

Здравна помощ.

Можете да промените решението си по всяко време, като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в долния колонтитул на.

Официалният сайт на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Велико Търново

раб. време с граждани 8.30 – 12.00; 13.00 -16.00 – подаване на молби за скъпоструващи лекарства – подаване на молби за нов избор на ОПЛ – подаване на молби за загубена здравна книжка и рецептурна книжка

Настоящата Харта е създадена от екипа на РЗИ Габрово въз основа на формулираните основни принципи в приетата с решение № 878/29.12.2002г. на Министерски Съвет на Република България концепция за подобряване на.