магазин за билки Коприва – Жълта Мъртва сити класация Регионалната класация се районира на териториален принцип (6 + 1 района в страната – съответно Северозападен, Северен Централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен, Югоизточен и София). детайл плосък покрив Значи става въпрос за къща с плосък покрив /т.е. на плоча е/, върху плочата има 3-10 сантиметрова замазка която е полагана
Bronz Viral video of ‘Sanskrit letter’ from Ayodhya excavation. – A fake video of a ‘Sanskrit letter’ kept inside a copper vessel, which is claimed to have been excavated from the Ram. маказа гкпп днес Въпреки информацията от Гръцкото посолство в България, че от първи юни единственият пункт от страната ни към южната ни съседка, през

Начало » Нови изисквания за касовите апарати 2019г. През септември 2018 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските.

Навсякъде в наредбата и приложенията, с изключение на чл. 38, ал. 1, т. 2 и приложение № 15, т. 1, ред 5, думите "компетентната териториална дирекция на Националната агенция за.

Сроковете за прилагане на Наредба Н-18 за касовите апарати ще бъдат променени за част от търговците до септември, заяви финансовият министър Владислав Горанов след среща с представители на бизнеса.

Срокът за актуализация на касовите апарати се удължава – Срокът за актуализация на касовите апарати се удължава За регистрираните по ДДС търговци той ще е март 2019 г., въвеждат се изисквания и към софтуерите за продажби, става ясно от.

Интересен момент от Наредбата за касовите апарати е, че всички, които НЕ използват САМО фискално устройство ще продължат да отпечатват дневен отчет.

Предлагаме съответните промени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 (ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г.) да бъдат приети поне месец преди 31.

Промените в Наредба № Н–18 относно касовите апарати са свързани основно с това, че:1. Всяка касова бележка трябва най-късно до пет минути след издаването си да бъде изпратена на сървърите на НАП чрез касовия апарат.

Важни промени Наредба Н-18 за касовите апарати.

НАП и представители на бизнеса за изясняване на спорните моменти в наредбата. Важни крайни срокове по Наредба Н-18 (след предстоящите промени

ВАС отхвърли като неоснователно искането за спиране действието на измененията в наредбата за касовите апарати. Жалбата беше подадена от 42 браншови организации и.

Новите изисквания към касовите апарати – пореден удар.

– Новите изисквания към касовите апарати са пореден удар върху бизнес средата и, най-вече – срещу „белия“ бизнес, който съвестно отчита и плаща данъци.

Промените в наредбата са пример за.